/ Шилэн данс / Тендер, худалдан авалт /
Эрэн сурвалжилж байна