/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг /
  • Албан татвар ногдох буу бүрт ногдуулах жилийн албан татвар дор дурдсан хэмжээтэй байна: № Бууны төрөл Жилийн албан татвар хэмжээ /төгрөгөөр...
Эрэн сурвалжилж байна