/ Тушаал, захирамж / Хууль, эрх зүй / ШААРДЛАГАТАЙ БУСАД ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

ШААРДЛАГАТАЙ БУСАД ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

Хууль эрхзүй

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүрээнд:

Төрийн албаны тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Хууль зүйн хэлтсийн хүрээнд:

Авилгын тухай хууль

Авилгын эсрэг хууль

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

Монгол улсын хүний эрхийн комиссын тухай хууль

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль

Хуульчдаас сонгон шалгаруулах тухай хууль

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн хүрээнд:

Монгол улсын 2011 оны төсвийн тухай хууль

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль

2010.02.02-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-24

2010.02.19-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-39

2010.03.01-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-45

2010.03.09-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-48

2011.06.07-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-129

2011.09.12-Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал-188

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн хүрээнд:

Бага дунд боловсролын тухай хууль

Соёлын тухай хууль

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

Албан бус боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх Үндэсний хөтөлбөр

Бичиг үсгийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр

Боловсрол үндэсний хөтөлбөр

Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр

Монгол уламжлалт бие биеэлгээ хөтөлбөр

Монгол хөөмий хөтөлбөр

Морин хуур, уртын дуу үндэсний хөтөлбөр

МУИХ-ын тогтоол-21-2004.4.23-Монгол улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлах тухай

Оюу толгой ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, ажилд зуучлах журам

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр

Угийн бичиг хөтлөх журам

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна