/ / Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 1-р сар

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 1-р сар

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2019 оны 1-р сар

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/02/02 12:33

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар  
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,681,853,000.00 227,968,000.00 220,518,781.00 7,449,219.00    
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,681,853,000.00 227,968,000.00 220,518,781.00 7,449,219.00    
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,677,793,000.00 223,908,000.00 218,417,225.00 5,490,775.00    
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,336,422,000.00 194,701,700.00 194,701,700.00 0.00 Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 5.3 сая төгрөгийн өглөг үүссэн.  
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 50,773,200.00 4,231,200.00 4,231,200.00 0.00 зардал хүрэлцэхгүй 85.0 мянган төгрөгийн өглөг үүссэн.  
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 67,199,200.00 6,619,400.00 5,441,600.00 1,177,800.00 усны зардлын нэхэмжлэх гараагүй байснаас хэмнэлт үүссэн харагдаж байна.  
  Хангамж, бараа материалын зардал 122,327,600.00 10,194,000.00 9,057,430.00 1,136,570.00 Бичиг хэргийн гүйлгээ гарч амжаагүй үлдсэн.  
  Нормативт зардал 33,280,000.00 2,773,400.00 2,345,355.00 428,045.00    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 34,320,000.00 2,860,000.00 2,068,040.00 791,960.00 засварын нэхэмжлэх ирээгүй байна.  
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 1,528,300.00 571,900.00 956,400.00 Томилолтоор явсан алба хаагчдын томилолтын хуудас ирээгүй байгаагаас үүссэн.  
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,131,000.00 833,300.00   833,300.00 Байцаан шийтгэх үйл ажиллагааны зардал гараагүй.  
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 166,700.00   166,700.00 заалны мөнгө шилжүүлэхээр хүлээгдэж байна.  
  ТАТААС       0.00    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 4,060,000.00 4,060,000.00 2,101,556.00 1,958,444.00 Ирэх саруудад олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.  
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ       0.00    
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 4,060,000.00 4,060,000.00 2,101,556.00 1,958,444.00 Ирэх саруудад олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.  
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг            
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ            
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ            
  ИХ ЗАСВАР            
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ            
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ            
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,681,853,000.00 227,968,000.00 229,661,417.00 -1,693,417.00 Өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн.  
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,624,527,000.00 223,190,800.00 223,190,800.00 0.00    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       0.00    
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих       0.00    
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих       0.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 4,777,200.00 6,470,617.00 -1,693,417.00 Өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн.  
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих            
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих            
  Бусад эх үүсвэр          

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна