/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2019 ОН

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2019 ОН

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хавсралт2-1

(Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах 

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2554060700
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2554060700
  БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2554060700
  Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 2216281100
  Їндсэн цалин 1500802200
  Нэмэгдэл 715478900
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 47181800
  Эрїїл мэндийн даатгал 47181800
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 67199200
  Гэрэл, цахилгаан 28592000
  Тїлш, халаалт 24472900
  Цэвэр, бохир ус 14134300
  Хангамж, бараа материалын зардал 122327600
  Бичиг хэрэг 13600000
  Тээвэр, шатахуун 92740600
  Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 13687000
  Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 2300000
  Нормативт зардал 33280000
  Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 200000
  Хоол, хїнс 31580000
  Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1500000
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 34320000
  Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 1000000
  Урсгал засвар 33320000
  Томилолт, зочны зардал 18340000
  Дотоод албан томилолт 18340000
  Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 13131000
  Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал 10000000
  Тээврийн хэрэгслийн татвар 1350000
  Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 781000
  Газрын тєлбєр 1000000
  Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2000000
  Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2000000
  ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 2554060700
  Улсын тєсвєєс санхїїжих 2496734700
  Улсын тєсвєєс санхїїжих 2496734700
  Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 57326000
  Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 57326000
  АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 183.0
  Удирдах ажилтан 2.0
  Гїйцэтгэх ажилтан 176.0
  Їйлчлэх ажилтан 5.0
 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна