/ / АЛБАНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

АЛБАНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дотоодын цэргийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Улсын онц чухал объектод шалган нэвтрүүлэх ажиллагаа болон алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлт, албаны бэлэн байдлыг хангуулах, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх, зөрчлийг илрүүлж таслан зогсоох шаардлагатай арга хэмжээг хууль журмын дагуу авч хэрэгжүүлэх зорилгоор “УЛСЫН ОНЦ ЧУХАЛ ОБЪЕКТОД ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг Дотоодын цэргийн 826-р тусгай салбараас Цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан удирдамжын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.
Тус арга хэмжээний хүрээнд салбарын алба хаагчдад “Объектод хүн ба тээврийн хэрэгсэл нэвтэрхэд үзлэг хийх аргачлал”, “Хүний бичиг баримт ачаа тээчинд үзлэг хийх аргачлал” сэдвээр 2 цагийн хичээл сургалт зохион байгуулж, алба хаагчдаас тестээр шалгалт авсан байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Эрэн сурвалжилж байна