/ Ил тод байдал / Сэрэмжлүүлэг /
Эрэн сурвалжилж байна