/ Ил тод байдал / Хүний нөөц /
Эрэн сурвалжилж байна