/ Ил тод байдал / Эрэн сурвалжлах /
Эрэн сурвалжилж байна