/ Тушаал, захирамж / Хууль, эрх зүй /
Эрэн сурвалжилж байна