/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / ЧОЙБАЛСАН ХОТЫН УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ХАМГААЛАХ ТУСГАЙ САЛАА /
Эрэн сурвалжилж байна