/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 826-Р ТУСГАЙ САЛБАР /
Эрэн сурвалжилж байна