/ Шилэн данс / Хууль тогтоомж /
Эрэн сурвалжилж байна