/ Ил тод байдал / Албаны сургалт /
Эрэн сурвалжилж байна