/ Бидний тухай / ЦГ-ын дотоод журам /
Эрэн сурвалжилж байна