/ Тусгай зөвшөөрөл / Тусгай хэрэгсэл, дуут дохио /
Эрэн сурвалжилж байна