/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг, сум /
Эрэн сурвалжилж байна