/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСАГ /
Эрэн сурвалжилж байна