/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / ТӨЛӨВЛӨЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАСАГ /
  • ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
    2015-01-06
    Дэмжлэг үзүүлэх тасаг нь хуучин захиргаа, аж ахуйн алба байж байгаад 2014 оны Цагдаагийн байгууллагын бүтэц орон тоогоор нэрээ өөрчилсөн юм.
  • ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛАГЫН ХОЛБОО
    2015-01-06
    Холбоо нь “Радио холбоо”, “Телефон, сүлжээний”, “Хөдөлгөөнт холбоо”, “Шуудан холбоо” гэсэн үндсэн 4 хэсэгтэйгээр Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлхэд нь
Эрэн сурвалжилж байна