/ Ил тод байдал / Соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ /
Эрэн сурвалжилж байна