/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 2-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 2-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,937,527,200.00 249,132,400.00 242,904,936.00 5,727,464.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,937,527,200.00 249,132,400.00 242,904,936.00 5,727,464.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,937,527,200.00 245,030,700.00 242,904,936.00 2,125,764.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,540,251,600.00 211,687,600.00 211,687,600.00 0.00 Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 8.8 сая төгрөгийн өр үүсээд байна.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 56,765,800.00 4,730,500.00 4,730,500.00 0.00 НДШ-н зардал хүрэлцэхгүй 63.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 70,799,200.00 7,019,400.00 7,019,400.00 0.00 гэрэл, дулааны зардал хүрэлцэхгүй 845.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн.
  Хангамж, бараа материалын зардал 153,147,600.00 12,892,300.00 12,862,876.00 29,424.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Нормативт зардал 30,900,000.00 2,608,300.00 2,608,300.00 0.00 Хоолны зардал 402.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 40,320,000.00 3,360,000.00 2,358,060.00 1,001,940.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан, ирэх сард засвар хийхээр төлөвлөсөн.
  Томилолт, зочны зардал 20,392,000.00 1,699,300.00 918,200.00 781,100.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан, сумдад алба хаагчид бага явсан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,931,000.00 833,300.00 720,000.00 113,300.00 Шинжилгээний төлбөрийн 2.4 сая төгрөгийн үүссэн.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,400,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ТАТААС 8,620,000.00 4,101,700.00 0.00 4,101,700.00  
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 8,620,000.00 4,101,700.00 0.00 4,101,700.00 Сар шинийн баяраар зарцуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,937,527,200.00 249,132,400.00 249,938,443.00 306,043.00 үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн.
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,866,740,100.00 243,233,500.00 243,733,500.00    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 70,787,100.00 5,898,900.00 6,204,943.00 306,043.00 үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна