/ Тушаал, захирамж / Төсөв санхүүгийн ил тод байдал /
Эрэн сурвалжилж байна