/ Мэдээ мэдээлэл / Эрэн сурвалжилж байна. /
Эрэн сурвалжилж байна