/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ /
Эрэн сурвалжилж байна